Maatregelen coronavirus

Vrijdag 13 maart 2020

Beste ouders en/of verzorgers, Zoals u weet is er momenteel sprake van een pandemie (wereldwijde epidemie) van het coronavirus. Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in ons land neemt toe. Ook het onderwijs heeft te maken met de gevolgen van de verspreiding van het virus. Wij begrijpen dat dit vragen en zorgen oproept. In deze brief lichten wij graag toe welke gevolgen dit voor onze school heeft. Op donderdag 12 maart is er een persconferentie geweest naar aanleiding van het coronavirus. In deze persconferentie heeft de Minister van Gezondheidszorg de onderstaande maatregelen om het corona virus te bestrijden toegelicht. Alle maatregelen in deze brief zijn van kracht tot minstens 31 maart 2020. De algemene maatregelen zijn:  Iedereen die last heeft van een verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten en/of koorts moet thuis blijven, dit geldt ook voor uw kind(eren).  Zoveel mogelijk thuiswerken.  Geen evenementen bezoeken waar meer dan 100 personen aanwezig zijn.  Verder blijven onderwijsinstellingen open, zo ook onze school. Onder kinderen vinden minder besmettingen plaats, onder andere door minder internationale contacten, en kinderen lopen een minder hoog risico. Wat betekent dit voor u?  Indien uw kind last heeft van een verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten en/of koorts, blijft uw kind thuis; u bepaalt dat als ouder in de eerste plaats zelf. Meld uw kind ziek volgens de gebruikelijke procedure bij ons op school; er worden hiervan geen meldingen door ons gemaakt bij de leerplichtambtenaar.  Indien uw kind op school klachten ontwikkelt, zoals een verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten en/of koorts, dan wordt u gebeld met het verzoek uw kind op te halen.  Indien klachten blijven aanhouden en/of verergeren, volgt u dan de procedure op volgens de RIVM voor wat betreft melding (zie link op de achterkant van de brief).  Indien een leerkracht last heeft van een verkoudheid en/of keelpijn en/of hoesten en/of koorts, blijft de leerkracht thuis totdat de klachten over zijn. Aangezien in deze periode van het jaar dergelijke klachten sowieso al veelvoorkomend zijn, zullen we te maken krijgen met regelmatige afwezigheid van leerkrachten. Het is vrijwel onmogelijk om alle afwezigheid op te vangen door invalleerkrachten. Dit betekent dat, indien de leerkracht van uw kind thuis moet blijven, de kans groot is dat dit ook geldt voor de klas van uw kind. U wordt daarover geïnformeerd.  Alle uitstapjes (bijvoorbeeld excursies, schoolreizen, museabezoeken) die staan gepland tot en met minstens 31 maart 2020 gaan niet door.  Mocht uw kind(eren) vanwege deze maatregelen niet naar school kunnen, vragen wij u om uw kind te begeleiden met Quinzy, Rekentuin, TaalZee (computerprogramma’s) en dergelijke en met het lezen van boeken. Waar mogelijk geven we werk mee naar huis van de weektaak; dit wordt de leerkracht van uw kind bepaald en geregeld.  We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en zullen u bij veranderingen in het beleid van de Rijksoverheid informeren. We vragen om uw begrip. Verdere actuele informatie is te vinden op:  De website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus  De website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  Specifieke informatie voor onderwijs (ook te vinden in de bijlage): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover- coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang  Bellen kan naar het landelijke informatienummer 0800-1351 Voor ouders met een kind op de opvang (BSO) is de volgende brief meegegeven: Vorige week hebben we u geïnformeerd over het Coronavirus. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die vandaag zijn afgekondigd door het kabinet, informeren wij u nu over wat dat voor u en uw kind(eren) betekent: ● Heeft uw kind verkoudheidsklachten dan dient u uw kind uit voorzorg thuis te houden, ook als deze klachten al een tijdje bestaan; wij kunnen hierin geen onderscheid maken. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar deze richtlijn is ons opgelegd door het RIVM. Uw kind is weer van harte welkom als het klachtenvrij is. ● Wij vragen u telefonisch contact op te nemen en uw kind af te melden. ● Als uw kind op de opvang een van bovengenoemde klachten ontwikkelt, neemt een pedagogisch medewerker telefonisch contact met u op en zal zij u vragen uw kind op te komen halen. ● Als u zelf klachten ervaart, vragen wij u uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere personen die uw kind doorgaans komen ophalen. ● Als u het vermoeden heeft dat u of uw kind het Corona virus heeft, dan wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en met de locatiemanager van de opvanglocatie. ● U bent er als ouder verantwoordelijk voor om een besmetting te melden bij de GGD of de huisarts en instructies van de GGD op te volgen. Onze locaties blijven geopend Onze locaties blijven gewoon geopend en ook basisscholen blijven open. Wanneer de basisschool kinderen naar huis stuurt vanwege zieke leerkrachten, zullen wij ons best doen om deze kinderen op te vangen. Aangezien bovengenoemde richtlijn ook geldt voor onze medewerkers kunnen wij ermee te maken krijgen dat ook medewerkers thuis moeten blijven. Wij bekijken per dag wat dat betekent voor de bezetting op de groep. Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. In het uiterste geval kan dit betekenen dat wij bij onvoldoende personeel één of meerdere groepen moeten sluiten, of locaties moeten samenvoegen. U mag erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen dit tijdig met u te communiceren. Regels omtrent financiële compensatie Als u uw kind thuis moet houden, is er geen financiële compensatie. Wij volgen de richtlijn van de GGD als een kind ziek is. Daarin wordt aangegeven wanneer een kind wel of niet de opvang mag bezoeken. Deze richtlijn is nu vanuit de overheid aangescherpt en daar hebben wij ons aan te houden. Dit betekent dat wij kinderen dienen te weren, conform de RIVM-/GGD adviezen. Dit is geen eigen keuze en daarmee hebben wij te maken met een situatie van overmacht. Wij reserveren de plaats en het kind is weer van harte welkom als de klachten over zijn. Mochten wij groepen moeten sluiten omdat wij onvoldoende medewerkers hebben, dan is er wel sprake van financiële compensatie. Wij zullen u hierover in dergelijke gevallen persoonlijk informeren. We realiseren ons dat dit een onzekere en vervelende situatie is en hopen op uw begrip en medewerking. Het belangrijkste wat ons nu te doen staat is: samen verantwoordelijkheid nemen en verstandig handelen. Deze maatregelen gaan op vrijdag 13 maart in en gelden vooralsnog t/m 31 maart a.s. Met vriendelijke groet, Ingeborg van der Meulen (directeur)

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl