Sluiting scholen

Zondag 15 maart 2020

Amsterdam, 15 maart 2020 Geachte ouders/ verzorgers, In meerdere landen en ook in Nederland zijn of werden al scholen gesloten. De Federatie Medische Specialisten riep onlangs op om alle scholen in Nederland te sluiten. Het welzijn van onze kinderen, van u als ouders/ verzorgers en van medewerkers op scholen staat voor ons voorop. Vandaag (zondag) is middels een persconferentie het volgende gezegd: Alle scholen gaan 3 weken dicht vanaf maandag 16 maart! Tot 6 april zullen alle scholen gesloten zijn! Ook de kinderopvang sluit haar deuren. Steeds meer medewerkers en kinderen blijven thuis, enerzijds omdat ze zelf in de risicogroep zitten anderzijds omdat iemand op het thuisfront kwetsbaar is. Het wordt dan ook steeds moeilijker om het onderwijs op een verantwoorde manier te organiseren. En gelijktijdig neemt de maatschappelijke onrust toe en is het van groot belang dat er voor onze medewerkers en ouders/ verzorgers duidelijkheid komt; die is er nu. De komende weken zullen de scholen gebruiken om scenario’s uit te werken, ook voor het geval een langere sluiting noodzakelijk blijkt te zijn. Ook specifiek voor de kinderen in groep 8, die bezig zijn met de overgang van PO naar VO zullen er passende arrangementen worden getroffen. De Amsterdamse scholen voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan de ouders/ verzorgers werkzaam zijn in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen. De school van uw kind zal met u in overleg treden of uw specifieke situatie vraagt om te bezien of dit voor u geldt. Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het virus. Natuurlijk vraagt dit improvisatie van ons allemaal en zal er de komende dagen een aantal zaken anders gaan dan gepland. Ook hiervoor vragen wij uw begrip. Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij de directeur van de school van uw kinderen. Met vriendelijke groet, Joke Middelbeek Bestuurder, Stichting openbaar basisonderwijs Westelijke Tuinsteden Voor onze school, Louis Bouwmeesterschool: Maandag 16 en dinsdag 17 maart hebben onze kinderen al vrij vanwege studiedagen. Morgen (maandag 16 maart) treffen wij (personeel) voorbereidingen om de kinderen zoveel mogelijk thuiswerk mee te kunnen geven; wij zullen dan uitwerken wat de genoemde scenario’s zijn, wie van u in vitale sectoren werkt, de aanpak voor groep 8 enz. Via de ouderapp wordt u hiervan op de hoogte gesteld! Met vriendelijke groeten, Ingeborg van der Meulen (directeur)


Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl