Internet?!

Donderdag 19 maart 2020

Beste ouders, De Gemeente Amsterdam wil graag inventariseren welke ouders thuis geen internetverbinding hebben. Zij willen internetverbinding voor álle kinderen realiseren, zodat ook úw kind thuis schoolwerk kan maken. Wilt u dit via de mail aan de leerkracht van uw kind doorgeven? Dit kunt u ook via een andere ouder aan de leerkracht laten weten! Met vriendelijke groeten, Ingeborg van der Meulen 

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl