Noodopvang basisonderwijs stwt

Dinsdag 24 maart 2020

Noodopvang basisonderwijs Westelijke Tuinsteden [StWT] en Impuls Amsterdam, 24 maart 2020 Beste ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen en vitale sectoren, Op zondag 15 maart informeerden wij u over het sluiten van onze scholen met ingang van 16 maart 2020, als onderdeel van de maatregelen die het kabinet nam tegen het coronavirus. Tegelijkertijd moest er noodopvang geregeld worden voor kinderen met minimaal één ouder in een cruciaal beroep. Zie deze link voor de toelichting: Q&A. De coronacrisis vraagt ongebruikelijke maatregelen, waaronder een vangnet voor de opvang van kinderen. We moeten zorgen dat de vitale functies in de samenleving onverminderd door kunnen gaan. Dat is letterlijk van levensbelang; er staan mensenlevens op het spel. Wij vangen nu uw kinderen op school op. Een aantal schoolbesturen in Nieuw- West en Impuls kinderopvang slaan de handen ineen om noodopvang voor uw kinderen te organiseren. Vanuit deze samenwerking verwachten wij uw kinderen duurzamer op te kunnen vangen, ook wanneer het coronavirus onze organisatie binnenkomt. Dit betekent voor uw kinderen dat ze op één locatie worden opgevangen en niet meer hoeven te verhuizen naar een andere locatie. Tijdens de opvang kunnen uw kinderen huiswerk doen. De overheid stelt deze opvang voor u kosteloos ter beschikking. Deze locaties zijn open op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur. Spelregels • Ouders zorgen zelf voor het brengen naar en het ophalen van de locatie. • Zieke kinderen mogen wij niet opvangen. • Kinderen van zieke ouders mogen wij niet opvangen. Aanmelding Voor u gebruik maakt van de noodopvang dient u zich eerst aan te melden via: noodopvang@impuls.nl. Meldt uw kind hier ook weer af als noodopvang niet meer nodig is. Wij kunnen dan de plek gebruiken voor andere kinderen die dat nodig hebben. Indien u klant bent van Impuls, zijn uw gegevens bij ons bekend. Bent u nog geen klant bent van Impuls, dan vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: • Voornaam en achternaam kind • Geboortedatum • Telefoonnummer • Noodnummer • School en klas • Beroep van (beide) ouders • De dagen en tijden waarop u t/m 6 april opvang nodig heeft. U kunt uw voorkeur voor een locatie opgeven. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. StWT en Impuls zijn blij dat we u deze noodopvang kunnen bieden. Met vereende krachten (ouders, onderwijs en kinderopvang) kunnen wij deze moeilijke periode zo goed mogelijk doorstaan. Met vriendelijke groet, Joke Middelbeek Directeur-bestuurder Bestuurder StWT

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl