Gezonde school

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School mogen verlengen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport.  Hiervoor zetten we onder andere de volgende activiteiten in:

 • 2x per week gym voor alle leerlingen door een vakdocent 
 • Beweegcheck (jaarlijks) van motorische vaardigheden
 • Koningsspelen; sportdag (landelijke activiteit)
 • Marathon (al meer dan 25 jaar een jaarlijks renfeest)
 • Afname motorische test
 • Naschools sportaanbod (ook i.s.m. Jump in)
 • Kennismakingslessen met diverse sporten (tijdens de gymles)
 • Aandacht voor sport en spel tijdens het buitenspelen (elke klas heeft een materialentas)
 • Uitdagende speelpleinen
 • Deelname aan de Olympische Sportdag
 • MRT (Motorische Remedial Teaching)
 • Samenwerking met de ALO (inzet stagiaires)

  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 Het Voedingscentrum voert de campagne ‘Gezond eten en bewegen met kinderen – voorkom overgewicht’. Voor informatie zie www.voedingscentrum.nl.

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl