Nieuwkomers

Nieuwkomers

Op de Louis Bouwmeesterschool hebben wij 3 Nieuwkomersgroepen.
Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan één jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren.

Zij gaan naar deze speciale Nieuwkomersgroep om de Nederlandse taal te leren. De leerlingen blijven ongeveer één jaar in deze klas.
Na dit jaar stromen zij uit naar een reguliere groep bij ons op school of gaan zij terug naar hun stamschool.
De kinderen in de Nieuwkomersgroep hebben de leeftijd tussen de 6 en 12 jaar.
Kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar een gewone kleutergroep.
Kinderen die 12 jaar of ouder zijn gaan naar het Mundus College, naar de internationale schakelklas.

Ouders kunnen hun kind direct aanmelden bij onze school door een afspraak te maken met de Intern Begeleider of met de administratie van onze school.
Ouders kunnen hun kind ook aanmelden bij een basisschool (stamschool) in de buurt van hun huis. Dit kan ook als zij of het kind (nog) geen verblijfsvergunning hebben.
De Directeur of de Intern Begeleider van die school zal het kind aanmelden bij het “Centraal Meldpunt voor Nieuwkomers” en zal de ouders verdere informatie geven en hen begeleiden naar een Nieuwkomersgroep in de buurt.

Meer informatie voor ouders:

www.hetabc.nl/ouders/nieuwkomers-informatie-ouders/

Basisonderwijs | Vestigingen | Lijst, Schoolwijzer Amsterdam

 

Meer informatie voor scholen: 

www.hetabc.nl/professionals/metropool/nieuwkomers/centraal-meldpunt-nieuwkomers-po/

 

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl