Bestuur

Bestuur

De Louis Bouwmeesterschool is een Brede Daltonschool voor Openbaar Onderwijs. De school valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). De STWT is opgericht in 2006 en er zijn vijftien openbare basisscholen in de Westelijke Tuinsteden bij aangesloten. Er vindt regelmatig overleg en samenwerking plaats tussen de schooldirecteuren van de stichting. De vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder, Joke Middelbeek.

Gegevens van STWT

Bestuurder:
Jeroen Spanbroek
Postadres:
Postbus 67106
1060 JC Amsterdam
Bezoekadres:
Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW Amsterdam
Telefoon: 020 – 346 06 90
Email: info@stwt.nl
Website: www.stwt.nl

De externe vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeel is:
Mevrouw drs. Pepita David
Telefoon: 06 – 3434 8288
Email: p.david@planet.nl

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl