Staking 30/31 jan

Donderdag 23 januari 2020

Betreft: Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020; school dicht De onderwijsvakbond Aob heeft op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 een staking voor het PO en VO afgekondigd. Er zijn op dit moment nog steeds te weinig middelen om het leerkrachtentekort aan te pakken. Er moeten nog steeds meer structurele middelen (geld) worden ingezet voor het onderwijs.  Het PO krijgt er in januari en februari 2020 meer geld bij voor werknemers. Waarom gaat de staking dan toch door? Er wordt een dringend beroep gedaan op de politiek om structureel méér maatregelen te nemen om het onderwijs als beroepsgroep aantrekkelijker te maken. Ook middelen om de werkdruk te verlagen moeten structureler worden. De crisis is zeker nog niet voorbij, daarom willen wij blijven werken aan ons onderwijs. Aandacht blijven vragen voor dit grote maatschappelijke probleem blijft noodzaak.  Alle scholen van onze stichting waren in december 2019 een hele week dicht. Deze week heeft veel aandacht opgeleverd voor het leerkrachtentekort. Soms leek het alsof het lerarentekort vóóral in Amsterdam Nieuw-West zou zijn. Andere besturen in grote steden zijn nu ook meer in beweging gekomen en sluiten zich aan bij wat wij in de Week van Onderwijskwaliteit (de vrije week in december) hebben gedaan. Waar blijven wij samen aandacht voor vragen: Hoe kunnen wij ons onderwijs voor nieuwe leerkrachten voor de toekomst aantrekkelijker maken? Hoe behouden wij zelf onze energie en plezier in ons werk? Hoe kunnen wij anders organiseren met minder leerkrachten? Hoe verminderen wij de werkdruk? Hoe kunnen we ideeën delen met elkaar en beter samenwerken? Onze school sluit zich aan bij de staking van 30 en 31 januari 2020. Staken is een individueel recht; elke werknemer mag zelf besluiten of hij/zij gaat staken. Wij gaan deze week óók verder bouwen aan de toekomst van ons onderwijs. Onze ideeën die wij  in december hebben gepresenteerd aan minister Slob van Onderwijs en in de Tweede Kamer, willen wij uitwerken.  Wij willen in het volgende schooljaar kunnen starten met een nieuwe invulling van onze organisatie. Deze plannen heb ik vrijdag 10 januari gepresenteerd aan drie ouders die op de uitnodiging waren gekomen. In het kort komen onze plannen op het volgende neer: We houden 5 lesdagen , waarvan 1 dag een dag wordt die voor een deel wordt ingevuld door externen. Mensen van buitenaf, uit de omgeving. Dit kunnen partijen zijn die nu al in de school zijn (bijv. muziekdocenten), partijen die workshops hebben gegeven als opvang tijdens de week in december en ouders (die een specifiek beroep uitoefenen bijv.). Leerkrachten blijven zelf altijd rekenen en taal geven, ondersteund door onderwijsassistenten of lerarenondersteuners We kunnen bij ziekte van een leerkracht rouleren, omdat er externe personen lessen geven We kunnen werken aan onze eigen administratie en voorbereidingen, waardoor de werkdruk wordt verminderd In februari/maart zal nog een extra ouderbijeenkomst worden gehouden om de vervolgstappen van de plannen met u te delen. Met vriendelijke groeten, Ingeborg v.d. Meulen, directeur

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl