Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals alle basisscholen in Nederland heeft onze school een MR. Deze Medezeggenschapsraad (bestaande uit gekozen ouders/verzorgers en personeel van school en voorschool) denkt mee over onderwerpen die gaan over onze school, de kinderen, de personeelsleden en de ouders. Zij zijn een gesprekspartner voor de directie. De MR gaat niet over situaties die speciaal voor één persoon gelden.

Voor ouders is de MR een kans om mee te kunnen praten over beleid en belangrijke beslissingen! Iedere ouder/verzorger en personeelslid van de school of de voorschool kan zich kandidaat stellen voor de MR van de school.

Iemand is lid van de MR voor minimaal een periode van één jaar. De MR vergadert maandelijks op een maandagmiddag. U bent van harte welkom als u mee wilt luisteren of iets wilt zeggen tijdens een vergadering. Geeft u dat dan van te voren even aan bij de voorzitter. De vergaderdata staan in de kalender.  

De notulen kunt u vinden onder het kopje 'downloads'

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl