Herdenking

Maandag 22 april 2024

Betreft: Herdenking Beste ouder(s)/verzorger(s), Op 4 mei is het weer Nationale Dodenherdenking. Onze school zal weer officieel vertegenwoordigd zijn op het Sierplein, vanwege het adoptiemonument. Elk jaar gaan we met de gehele school op de donderdag vóór de meivakantie naar het Sierplein. Daar lezen leerlingen van groep 8 hun zelfgeschreven gedichten voor. Het 4/5 Comité van Slotervaart is hier altijd bij aanwezig. U bent als ouder van harte welkom bij de schoolherdenking op donderdag 25 april om 13.00u. Dit jaar zal er ook iemand aanwezig zijn van de Westerpost. Er zal een foto worden genomen bij de informatiekubus over de Tweede Wereldoorlog die naast het monument is geplaatst (op de foto komen alleen leerlingen te staan die toestemming hebben gekregen om op de foto te mogen gaan). De jaarlijkse herdenking bij ons adoptiemonument is onderdeel van ons curriculum, dat valt onder geschiedenis/wereldoriëntatie/burgerschap. We bespreken in de groepen over oorlog en vrede. We willen de kinderen bewust maken van de vrijheid waarin we in Nederland leven. WOII is hierin uitgangspunt, waarbij de situatie van hedendaagse oorlogen en conflicten worden besproken. Er wordt les gegeven uit de methode, uit het Denkboek van het 4/5 mei Comité, via het Jeugdjournaal, soms vanuit online lesbladen. Per jaargroep wordt dit afgestemd op wat geschikt is voor de betreffende leeftijd. In de lessen komen ook de kwesties Rusland-Oekraïne en Palestina aan de orde waar momenteel veel onschuldige oorlogsslachtoffers vallen. Er zijn nog vele andere kwesties die spelen, zoals in Afghanistan, Syrië, Ethiopië, Sahel en nog vele andere gebieden. Van genoemde landen hebben wij kinderen op school. Of er zijn familieleden van onze kinderen die in een land wonen waar oorlog is. Dit is voor deze kinderen en hun gezinnen heel dichtbij. De vreselijke beelden uit de oorlogsgebieden laten niemand onberoerd. Al deze verschillende werelden zitten bij ons op school en samen in een klas. Kinderen uit alle culturen en religies zitten naast elkaar en leren met elkaar om te gaan. Dit is niet altijd makkelijk en niet altijd zonder wrijving. We zoeken naar verbinding, staan vóór vrede en zijn tegen oorlog. Waar dan ook. Namens het team van de Louis Bouwmeesterschool

Terug

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl