Daltononderwijs

Daltononderwijs

In 2005 was het honderd jaar geleden dat Helen Parkhurst, grondlegger van het Daltononderwijs, in Amerika experimenteerde met een nieuwe vorm van onderwijs. Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende e...

Lees verder

Nieuwkomers

Nieuwkomers

Op de Louis Bouwmeesterschool hebben wij 3 Nieuwkomersgroepen.Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan één jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Zij gaan naar deze speciale Nieuwkomersgroep om de Nederlandse taal t...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2017-2018 hebben wij een continurooster. De kinderen blijven tussen 8:30 en 14:15 op school. Hoe ziet een dag bij ons op school er ongeveer uit? 8:15De deuren van de school gaan open. De kinderen en ouders komen dan d...

Lees verder

Schooltuinen

Schooltuinen

Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 6 les op de schooltuinen.Eind januari starten de binnenlessen, waarbij de leerlingen worden voorbereid op het werken in de tuin. Ook krijgen ze een mooie schooltuintas. In april beginnen de buitenlessen, het echte ...

Lees verder

Gezonde school

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School mogen verlengen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!   Zo zorgen w...

Lees verder

Verkeer

Verkeer

Op 8 juli 2016 kreeg onze school het label “Verkeersactieve school” uitgereikt door Ronald Mauer, lid van het Dagelijks Bestuur van ons Stadsdeel. Op een verkeersactieve school wordt in alle groepen verkeersles gegeven. Ook worden er verschill...

Lees verder

Bestuur

Bestuur

De Louis Bouwmeesterschool is een Brede Daltonschool voor Openbaar Onderwijs. De school valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). De STWT is opgericht in 2006 en er zijn vijftien openbare basisscholen ...

Lees verder

Personeel

Personeel

Op de Louis Bouwmeesterschool zijn ongeveer 30 personeelsleden werkzaam. Naast de directeur bestaat het team uit groepsleerkrachten en ondersteunende personeelsleden zoals 5 onderwijsassistenten, 1 administratief medewerkster en 1 conciërge. Er zijn ...

Lees verder


Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

020-6150381

info@nulllouisbouwmeesterschool.nl